ČLÁNKY

KERAMICKÉ VS. PORCELÁNOVÉ HRNČEKY

Medzi keramickými a porcelánovými hrnčekmy je vel'ký rozdiel vo výrobnom procese a tiež kvalite, lepšie povedané záleží na ich priamom využiti.

VYPAĽOVACIE PECE

Pálením sa završuje celá práca dekoratéra alebo keramika. V našej sériovej priemyselnej výrobe dekorovaného porcelánu a skla samozrejme používame elektrické pece na hromadný výpal. Dnešné pohodlné pálenie v elektrických peciach snižuje síce riziko neúspechu na minimum, avšak ochudobňuje výtvarníka o prácu s tvorivým ohňom. Jednoduchá obsluha a pomerne ľahká dostupnosť elektrickej pece pre nízky žiar na jednej strane a náročná práca a ťažká dostupnosť pece pre vysoké teploty s otvoreným plameňom vysvetľuje, prečo výtvarníci pracujú väčšinou s mäkšími hmotami.

HISTÓRIA PORCELÁNU

Porcelán (zastaralo tiež porcelán) je keramická hmota, vzniknutá vypálením keramického cestá tvoreného zmesou kaolínu, ostiva a taviva. Používa sa na výrobu riadu, ozdobných predmetov, sanitárnej keramiky, elektrických izolátorov, dlaždíc, v dentálnej keramike a mnohých ďalších predmetov (hlavičky bábik aj.).

Dopyt

1/4