AKO SI VYBRAŤ "REKLAMNÝ PREDMET" NA MIERU

Každý, kto má skúsenosti s obchodom určite vie, že v dnešnej dobe sa žiadna úspešná firma či spoločnost' nezaobíde bez reklamy. Okrem reklamy a propagácie ako takej je čím d'alej víc populárne investovat' do reklamných predmetov. Nielen, že poskytnete klientovi predmet k praktickému využitiu v každodennom živote, ale zároveň tým zviditel'níte svoju firmu, čím vojdete do podvedomia d'alším potencionálnym zákazníkom. Podstatnou otázkou ale zostáva: „Ktorý z reklamných predmetov je ten najvhodnejší práve k Vašej propagácií?“

V nasledujúcom texte Vám poradíme niekol'ko tipov a objasníme dôvody, prečo a vzhl'adom k čomu se rozhodovat', aby výsledná reklama plnila svoj účel a dostala sa presne k segmentu trhu, který chcete oslovit'.

Reklamné potlače hrnčekov a porcelánu sú jedným z najefektívnejších zpôsobov, ako o sobe dat' svetu vediet'. Nielen že ich každé ráno alebo cez deň využívame pre konzumáciu kávy alebo čaju, ale zároveň je to aj vd'ačný dar k nejrôznejším akciám a sút'ažiam. Ak sa chcete ako kaviareň alebo podnik, ktorý podáva nápoje, odlíšit' od svojej konkurencie a dostat' sa do podvedomia zákazníkov, je to investícia práve pre Vás. Potlačené šálky vytvárajú dojem, že káva, ktoru pre zákazníka pripravíte, má „svoje meno“, teda meno Vášho podniku. Kol'kokrát si l'udia neuvedomujú, že navštívia kaviareň a ak sú tam prvýkrát, väčšinou si nezapamätajú ani názov, pretože káva, ktorú pripravujete, je unikátna. Takto ho budú mat' pred sebou po celú dobu konzumácie a ked' sa ich priatelia opýtajú, kde strávili odpoludnie, bude pre nich d'aleko l'ahšie pomenovat' podnik, který navštívili. Navyše je to predmet, ktorý nie je obmezdený životnost'ou, teda slúži nastálo. Preto odporúčame predevšetkým túto jednorázovu investíciu, ktorá Vám zabezpečí propagáciu každej jednej šálky kávy práve od Vás. Naviac prevádzame aj potlač hrnčekov „TO GO“, ktoré si zákazník môže vziat' zo sebou a tým propagovat' svoju obl'úbenú kávu, Váš podnik. Sú to maličkosti, ale l'udia vždy ocenia, ked' im ponúknete niečo navyše, ako je práve „káva na cestu“. Rovnako tak to platí aj u stravovacích zariadení. Nie sme obmezdení iba na sortiment šálok, konvíc a pod. Vykonávame tiež potlače riadu a porcelánu pre stravovanie. Ak máte napríklad reštauráciu, bude pre Vás rovnako efektívna potlač tanierov, misiek a podobného, neodmyslitel'ného vybavenia gastronomických zariadení.  

MALOSÉRIOVÁ VÝROBA HRNČEKOV

Pokial' zháňate cenovo prijatel'nú a napriek tomu vel'mi kvalitnú reklamu pre svoju firmu alebo vhodné darčekové predmrty, odporučili by sme Vám práve sublimačné hrnčeky  s potlačou. Jedná sa o jednu z nejmodernejších technológií potlače vo fotografickej kvalite, pri ktorej sa prenáša sublimačný atrament na povrch porcelánu pomocou tepelného lisu. Výsledkom  je kvalitná dlhotrvajúca potlač odolná proti poškriabaniu, na rozdiel od iných techník potlačí, ktoré tlačia iba na povrch predmetu.

Reklamná potlač hrnčeka má hned' niekol'ko výhod. Predstavte si, väčšina l'udí ráno vstane a prvé, čo urobí, je, že si zaleje kávu alebo čaj horúcou vodou. Prečo by práve Vaše logo nemohlo byt' to prvé, čo sa l'ud'om ráno vryje do pamäti a spojí si to s niečim príjemným ako je šálka dobrej rannej kávy. Zároveň je to zpôsob ako urobit' radost' blízkym alebo ocenit' prácu zamestnancov firmy tým, že dostanú hrnček so svojím menom alebo pamätnou fotografiou, ako pripomienku toho, že sú súčast'ou tímu, ktorý sa spoločne podiel'a na dobrých výsledkoch a chodu firmy. Verte, že aj také maličkosti dokážu vo vel'kej miere motivovat'. V neposlednom rade je potlačený hrnček výborná cena za nejrôznejšie sút'aže alebo pamiatka na účast na hudebnom či filmovom festivale, výstave alebo napríklad výročie športového klubu a podobne.

Ked' navštívite náš katalóg, zistíte, že okrem klasických bielych hrnčekov sú v ponúke aj farebné prevedenia, d'alej i magické hrnčeky, ktoré vyobrazia motív až po zaliatí horúcou vodou. Pre deti je to zážitok, preto sú vel'mi žiadané ako darčekový predmet pri organizovaní detských dní a iných akciách pre deti. Ako inšpirácia Vám môže poslúžit' naša fotogaléria už realizovaných zákaziek, avšak fantázii a kreativite sa mezde nekladú, teda je len na Vás, akým motívom zaujmete, prekvapíte alebo o sebe dáte veiet' vzhl'adom k Vašej ciel'ovej skupine.


Fotoalbum