Úvodná stránka ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

ZÁRUKA MUGS NA REKLAMNÝ PORCELÁN A SKLO

Na všetok porcelán a sklo bez dekorácie poskytujeme záruku 2 roky. Na dekorácie poskytujeme záruku rozdielne podl'a zvoleného typu technológie. Záruka na dekoráciu je vel'mi individuálna a odvíja sa od toho, v akej prevádzke sa riad nachádza a s akou frekvenciou používa.

Na dekoráciu garantujeme nasledujúce:

  • ​Vypieskovane/ vyfarbené logo do bieleho porcelánu alebo skla = doživotná záruka, vhodné aj do gastro prevádzky a ako firemný riad.

 

  • Potlač na biely porcelán na vysoký výpal, imitácia pieskovania do skla - vypálene na 900°C, vhodné aj do gastro prevadzky a ako firemný riad.

 

  • Potlač na sklo a cez farebne glazúrovaný porcelán na nízkoteplotný výpal 200°C, vhodné ako darčekový riad, nie do gastro prevádzky.

 

  • Neposkytujeme žiadne záruky na farebné glazúry. Glazurovacie farby sú odolné chémii v umývačkách, ale nie násilnejšiemu mechanickému poškriabaniu, napr. o kov. a vo výnimočných prípadoch môže dôjst' k oderu, vid' foto. Výnimkou je farebne glazúrované uško alebo linka po obvode, kde je riziko oderu minimálne.

 

 

 

Reklamný porcelán a sklo z našej výroby spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky pre styk s potravinami. Kladieme dôraz nielen na kvalitu a rýchly servis, ale aj na ekológiu a bezpečnost' práce. Predajcom darčekového tovaru poskytujeme vyhlásenie o zhode podl'a nariadenia EP a Rady ES a zákona 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia.

 

Dopyt

1/4