Úvodní stránka ZÁRUKY A REKLAMACE

ZÁRUKY A REKLAMACE

ZÁRUKY MUGS NA REKLAMNÍ PORCELÁN A SKLO

Na veškerý porcelán a sklo bez dekorace poskytujeme záruku 2 roky, která se týká velmi ojedinělého možného vzniku jemných prasklin v povrchové glazuře vlivem nevhodného teplotního výpalu. Záruky se nevztahují na poškození vlivem nedbalosti nebo rozbití.
Na dekorace poskytujeme záruku rozdílně podle zvoleného typu technologie - potisk s výpalem, pískování, barevné glazury s výpalem... Záruka na dekoraci je individuální a odvíjí se od toho, jakou má nádobí frekvenci a způsob využití a mytí, zejména se to týká rozdílu používání v zátěžovém gastro provozu nebo v domácnostech či firmách, jako firemní nádobí.

U sortimentu užitkového porcelánu je třeba počítat s možným výskytem miniaturních tmavých mikroteček ( stopy železa) nebo drobných slitin glazury, u skla občasných miniaturních bublinek, které vznikají při samotném výrobním procesu nádobí v porcelánkách a sklárnách. Tyto velmi drobné nerovnosti a vizuální mikrovady nemají žádný vliv na kvalitu a funkčnost nádobí a téměř nenarušují estetickou stránku zpracování. Ojedinělé tmavé tečky a povrchové nerovnosti nelze uplatňovat jako předmět reklamace a je nutná jejich tolerance. V případě požadavku na kvalitativně nadstandartní povrchovou úpravu lze u některých vybraných modelů čajových hrnků zajistit A+ kvalitu na objednávku z porcelánky nebo sklárny. Zde je však potřeba počítat s podstatně vyšší nákupní a prodejní cenou, než za jakou užitkové nádobí nabízíme v prodeji. 

U dekorací garantujeme následující:

  • ​Vypískování / vybarvení pískovaného loga nebo jakéhokoliv motivu do bílého porcelánu nebo skla znamená nejodolnější a nejtrvanlivější způsob dekorace nádobí. Na tento typ dekorace poskytujeme doživotní záruku. U vybarveného pískování se pigmentovací barva vpije do vypískovaného povrchu a následným výpalem v pecích získá výbornou odolnost a zabrání se tím vymývání barvy. Dekorace pískování a jeho barvení je vhodná i do zátěžového gastro provozu anebo na každodenní používání jako firemní nádobí. 

 

  • Vypalovací barevné obtisky na bílý porcelán vypalujeme u velké škály Pantone barev na vysoké teploty 750C. Vysokoteplotní výpal lze realizovat také i tzv. imitace pískování, což jsou obtisky mléčné barvy s využitím na dekoraci čirého skla, což je ekonomická alternativa oproti ručnímu pískování zejména u větších sérií skla v řádu set až tisíc kusů. Nevýhodou vysokoteplotních o obtisků může být mírná odchylka barevnosti některých Pantone barev po výpalu a nelze garantovat, že tento druh výpalu půjde použít u každého logomanuálu. Vysokoteplotní výpaly obtisků na 750C jsou vysoce trvanlivé a vhodné i do gastro provozu a jako firemní nádobí. 

 

  • Nízkoteplotní potisky 175C na sklo, přes barevně glazurovaný porcelán anebo bílý porcelán s tiskovými daty, jejichž barvy nelze vypálit na vysokoteplotní výpal 750C. U těchto obtisků a barev používáme výhradně materiály a látky, které jsou organické povahy a nezávadné pro styk s potravinami.  Nízkoteplotní obtisky zaručují vysokou zářivost, sytost a věrohodnost namíchaných Pantone barev dle logomanuálu.  Nízkoteplotní obtisky však nejsou dlouhodobě odolné mechanickému poškrábání, např. o kovové dráty v myčkách v kombinaci s vroucí vodou a chemií z tablet a proto nedoporučujeme jejich časté mytí v myčkách, ale maximálně využívat ruční mytí.  Při mytí v myčkách je vhodné použít mycí a oplachové prostředky, které jsou vhodné pro dekorované sklo a porcelán a používat krátké mycí programy s nízkou teplotou vody. Na nízkoteplotní obtisky neposkytujeme dlouhodobé záruky na odolnost oděru a jsou nevhodné pro použití v gastro provozu,  ideální je využití na dárkové a reklamní hrnky.

 

  • Glazurovací barvy jsou organického původu, jsou zdravotně nezávadné, neobsahují těžké kovy a jiné nebezpečné látky. U barevných glazur dochází po výpalu k procesu zrání (vytvrdnutí), proto doporučujeme prvních 6-8 týdnů opatrnou manipulaci a nemýt v myčkách. Glazury nejsou dlouhodobě kvůli nízkoteplotnímu výpalu odolné mechanickému poškrábání, např. o kovové dráty a mycí koše a může vlivem manipulace nebo mytím v myčkách docházet k oděru, viz foto. U světlejších odstínů Pantone barev může uvnitř hrnků docházet k obarvení vlivem nápoje. Doporučujeme při mytí v myčkách používat program a mycí prostředek vhodný na sklo a porcelán (oplachový program s nízkou teplotou ), mycí prostředek bez chlóru, barviv a parfému. Nejvhodnější pro udržení povrchu glazur je ruční mytí. Zmíněná rizika lze minimalizovat realizací barevných glazur v omezené ploše, jako jsou například pouze barevně glazurovaná ouška a linkování okrajů hrnků a podšálků viz foto, případně vynechání vnitřní glazury a hrnek nabravit pouze zvenku. Na barevné glazury neposkytujeme žádné dlouhodobé záruky a jsou nevhodné pro použití v gastro provozu a jako firemní nádobí, ideální je jejich využití na dárkové a reklamní hrnky.

 

 

Reklamní porcelán a sklo z naší výroby splňuje veškeré bezpečnostní požadavky pro styk s potravinami. Klademe důraz nejen na kvalitu a rychlý servis, ale také na ekologii a bezpečnost práce. Prodejcům dárkového zboží poskytujeme prohlášení o shodě podle nařízení EP a Rady ES a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

 

Poptávka

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle
Podmínek zpracování osobních údajů
Reklamní porcelán a sklo ručně stříkáme speciální hydroglazurou.