VYPALOVACÍ PECE NA DEKORACE PORCELÁNU A SKLA

Pálením se završuje celá práce dekoratéra nebo keramika.

V naší sériové průmyslové výrobě dekorovaného porcelánu a skla používáme elektrické pece na hromadný výpal. Dnešní pohodlné pálení v elektrických pecích snižuje sice riziko neúspěchu na minimum, avšak ochuzuje výtvarníka o práci s tvořivým ohněm. Jednoduchá obsluha a poměrně snadná dostupnost elektrické pece pro nízký žár na jedné straně a obtížná práce a těžká dostupnost pece pro vysoké teploty s otevřeným plamenem vysvětluje, proč výtvarníci pracují většinou s měkčími hmotami.

Sledujeme-li vývoj pecí a srovnáme-li staré řecké, římské nebo orientální pece s některými dnešními, překvapí nás nápadná podobnost. Podstatnou změnu přinesla teprve nová paliva (oleje, plyn, elektřina) a zmechanizovaná výroba, která si vynutila tunelové pece s nepřetržitým provozem. V hrubých rysech se pece dělí podle směru, jakým postupuje plamen ke komínu.

Pálení

Teplota a způsob pálení se u jednotlivých druhů keramiky, porcelánu a dekorací liší. Zmiňme se o redukčním pálení porcelánu. kterým se dosahuje jeho bílé barvy. V redukčním ovzduší se železité sloučeniny zabarvující porcelán na žluto mění na železnaté, které jsou podstatně světlejší. Oxidačně se pálí do teploty 1 030 °C. Pokračuje se v redukčním pálení do teploty 1 250 °C, kdy se začíná tavit glazura. Od tohoto okamžiku až do konce pálení je nutné zachovat v peci atmosféru neutrální. Během redukčního pálení nesmí teplota poklesnout, protože při ochlazení a novém zvýšení teploty se glazura vyvaří a plyny, které nemohly uniknout, vytvoří bubliny.

Redukci vyžadují ovšem i některé barevné glazury. V pecích s otevřeným ohněm redukujeme jednoduše tak, že snížíme přístup vzduchu. Tím dochází k nedokonalému spalování. Při redukci záleží na druhu paliva. B. Leach uvádí, že některé druhy dřev, jako černý bez, dub, jilm a jasan, působí větší redukci než například kaštan, jabloň a ořech, které jsou lepší pro pálení oxidační. Také vzhled plamenů může být klamný. Například smrk a borovice tvoří velké množství kouře, ale přesto je atmosféra v peci oxidační.

V elektrických pecích a muflích dosahujeme redukčního prostředí vhozením látky, která při hoření uvolňuje hojně uhlíku. Většina užívaných hmot má neblahý vliv na spirály elektrické pece. Podle zkušeností továren na výrobu kantalu je nejméně nebezpečným redukovadlem dřevěné uhlí.

Teplota v pecích se kontroluje buď žároměrkami nebo pyrometry různých systémů, eventuálně pouhým odhadem; zkušení hrnčíři jsou totiž schopni určit teplotu podle barvy žáru v peci, nebo podle lesku glazury, který se projeví po vhození třísky či smotku papíru do pece. Někdy určují stupeň vypálení podle vzorků vytahovaných z pece v době pálení. Při zjišťování teploty žároměrkami se teplota určuje podle těchto žároměrek z keramických hmot, které jsou ocejchovány na určité teploty. Při jejich dosažení měknou a ohnou se vrcholem k podložce. Správně postavená žároměrka musí být vychýlena o 6 až 10° od kolmice. Jiné polohy jsou nesprávné a mohou zkreslit měření.


Fotoalbum

Komorová pec na výpal porcelánu

Komorová pec na výpal porcelánu