HRNKY SLAVNÝCH POMOHLY OHROŽENÝM DĚTEM

V prosinci 2011 proběhla charitativní prodejní výstava Lata Hrnek… hrnek, který pomáhá. České osobnosti, mezi nimiž byl i dnes již zesnulý Václav Havel, darovaly své hrnky občanskému sdružení Lata – Programy pro ohroženou mládež, které uspořádalo jejich výstavu v „Neobvyklé kavárně“ Friends Coffee House.

„Získali jsme celkem 32 hrnků od známých lidí z oblasti politiky, divadla, hudby i sportu a jejich prodej vynesl 10 000 Kč určených na pomoc pražským ohroženým dětem.“, hodnotí výstavu ředitelka sdružení Martina Hazuková. „S akcí jsme byli velmi spokojení, reakce od dárců hrnečků byly milé a vstřícné, zájem lidí i některých médií se promítl do celkového výtěžku z prodeje, který nás potěšil. Chceme z výstavy udělat předvánoční tradici. Je nám však velmi líto, že pan Václav Havel, jenž svůj hrnek daroval mezi prvními, už mezi dárci nebude. Je však vysoce pravděpodobné, že loňský kupec nám jeho hrnek zapůjčí i na další výstavu a stejně tak věříme, že s námi lidé jako Lucie Bílá, Karel Schwarzenberg, Dagmar Havlová, Tomáš Hanák, Viktor Preiss, Ondřej Trojan, Marta Kubišová, Aleš Valenta a všichni ostatní budou spolupracovat i nadále“, doplňuje Martina Hazuková.

Občanské sdružení Lata pomáhá dětem a mladým lidem, kteří neměli v životě tolik štěstí. Jejich „postižení“ není často na první pohled viditelné a přesto jsou výrazně ohroženi selháním a vyloučením ze společnosti. Jedná se především o děti z dětských domovů, děti z rozvrácených a neúplných rodin, mládež opouštějící ústavní výchovu a vstupující do samostatného života nebo děti a mládež vyloučené z vrstevnického kolektivu kvůli svojí odlišnosti. Hlavní činností Laty je dlouhodobě realizovaný projekt Ve dvou se to lépe táhne zaměřený na pomoc dané cílové skupině. Pomáhá ohroženým dětem a mládeži se začleněním se a návratem do běžného života. Aktivně vyrovnává jejich znevýhodnění a posiluje dovednosti tak, aby měli šanci prožít plnohodnotný život.